Kennel Milla Marina

Perro de Agua Espanol

Espanjanvesikoiran historiasta

Espanjanvesikoiran alkuperästä ei ole varmaa tietoa.  Espanjanvesikoiraa muistuttavia koiria on Espanjassa ollut jo satoja vuosia. On arveltu espanjanvesikoiran polveutuvan turkkilaisista paimen- ja laivakoirista, Itä-Eurooppalaisten paimentolaisten nyöriturkkikista paimenkoirista, tai Pohjois-Afrikkalaisista metsästyskoirista.

Espanjanvesikoiran alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut toimia paimenkoirana ja "yleismies-Jantusena". Lisäksi taitavina uimareina ja sukeltavina koirina espanjanvesikoiraa pidettiin myös laivakoirana.  Paimentamisen lisäksi koira on toiminut myös pihavahtina ja noutavana metsästyskoirana maalla ja vedessä.  Espanjanvesikoira on myös ollut taitava tavaroiden ja viestien kuljettaja.

Vaikkakin espanjanvesikoiria on ollut Espanjassa jo vuosisatoja, FCI hyväksyi rodun vasta vuonna 1985. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Espanjanvesikoiran nykypäivää

Espanjanvesikoira on erinomainen harrastus- ja seurakoira.  Oppivaisena koirana espanjanvesikoiran harrastusmahdollisuudet ovat melkein rajattomat -  pitäen tietenkin mielessä koirayksilöiden väliset taipumuserot.

Espanjanvesikoirien rekisteröintimäärä Suomessa on ollut kovassa kasvussa viime vuosina.  

Jalostuskaan ei ole kokonaan poistanut espanjanvesikoirien työkoiran luonnetta ja toiminnantarvetta - onneksi. Tämä tarkoittaa sitä, että useimmiten pelkäksi sohvaperunaksi espanjanvesikoiraa ei ehkä kuitenkaan kannata hankkia.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rotumääritelmä

Espanjanvesikoira kuuluu FCI:n roturyhmään 8 (noutajat, ylösajavat ja vesikoirat)

Virallinen suomenkielinen rotumääritelmä löytyy täältä : 


http://www.vesikoirat.fi/rodut/espanjanvesikoira/rotumaaritelma